Sloopwerkzaamheden gestart voor PALLAS-reactor

PETTEN - Beelen Sloopwerken begint deze week met grote sloopwerkzaamheden in Petten op de plek waar de nieuwe PALLAS-reactor wordt gebouwd. 

Twee laboratoria zijn de afgelopen maanden zowel radiologisch, chemisch als asbest gesaneerd en leeggemaakt. Naast de oude laboratoria verdwijnt ook de zuidelijke markante schoorsteen van 40 meter hoog. 

Na de sloop van de gebouwen begint Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (PALLAS) met de voorbereidende werkzaamheden op het bouwterrein. Na het verkrijgen van de Kernenergiewet-vergunning, naar verwachting in 2021, start de bouw van de reactor. PALLAS is de nieuwe medische isotopenreactor die de Hoge Flux Reactor op de EHC gaat vervangen. Hierdoor blijft het mogelijk om ook in de toekomst miljoenen mensen met levensbedreigende ziektes zoals kanker en hart- en vaatziekten te blijven helpen zowel op het gebied van diagnose als therapie.

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het leeg en sloopklaar maken van de panden. Hierbij ging onder andere specifieke aandacht uit naar de zorgplicht voor beschermde diersoorten. Zo werd samen met een ecoloog de verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis ongeschikt gemaakt volgens de opgelegde eisen in de flora en fauna ontheffing. 

Er wordt de komende maanden zeer beperkte overlast voor omwonenden verwacht, de sloopwerkzaamheden vinden plaats achter de duinen op de EHC. Wel kan het zijn dat omwonenden enige hinder ondervinden bij de aanvoer van groot materieel, dat wordt aan- en afgevoerd via de N9 en de N502. Dit zal in de vroege ochtenduren plaatsvinden voor 07.00 uur.

 

Pallas03 Pallas03