Nieuwe aanpak laaggeletterdheid onder druk

NOORDKOP - De nieuwe gemeentelijke aanpak laaggeletterdheid, die per 2020 is ingegaan, komt onder druk te staan. De minister van OCW wil de reguliere educatie-uitkering aan gemeenten vanaf 2019 met terugwerkende kracht niet indexeren.

Gevolg is dat de lokale overheden met een financiële achterstand van 1,8 miljoen euro aan deze nieuwe aanpak beginnen.

De nieuwe aanpak laaggeletterdheid is er juist op gericht om meer laaggeletterden te bereiken.

Een niet-geïndexeerde uitkering zorgt ervoor dat gemeenten minder activiteiten kunnen realiseren om laaggeletterdheid aan te pakken. Daarnaast is er geen index-garantie voor de komende jaren.

Laaggeletterdheid ondernemers Laaggeletterdheid ondernemers